Projektovanie / Revízie

Predpokladom správnej elektroinštalácie je bezchybná Projektová dokumentácia na získanie príslušných úradných povolení ako aj Projektová realizačná dokumentácia. Naše dlhodobé projektové a praktické skúsenosti sú cenené našimi zákazníkmi. Okrem projektovej dokumentácie Vám zabezpečíme aj Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) a taktiež, ak je to vyžadované, aj Úradnú skúšku elektrického zariadenia.

Čomu sa venujeme
Ostatné Služby