Rozvádzače

Vyrábame, osádzame a pripájame rozvádzače nízkeho napätia – na riadenie a napájanie technológií, svetelné, kompenzačné, dátové a samozrejme elektromerové. Realizujeme taktiež osádzanie a pripájanie VN rozvádzačov. Pred pár rokmi sme realizovali pre nášho zákazníka osadenie a pripojenie VN rozvádzača s vysokými skratovými prúdmi, ktorý bol pred pár rokmi prvý rozvádzač s danými parametrami v Európe.

Čomu sa venujeme
Ostatné Služby