Jadrové vŕtanie

Pri realizácii pokládky káblov, montáže káblových trás, pripojenia rozvádzačov a transformátorov je veľakrát nutné vyvŕtať otvory do betónových konštrukcií. Disponujeme modernými a profesionálnymi zariadeniami na realizáciu potrebných otvorov. Netreba zabúdať aj na protipožiarnu ochranu. Naši montéri majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou protipožiarnych prepážok a pravidelne absolvujú školenia v Hilti ako aj u iných dodávateľov.

Čomu sa venujeme
Ostatné Služby