Elektrotechnické zariadenia

Realizujeme dodávku a montáž elektrotechnických zariadení nízkeho a vysokého napätia ako aj ich opravu a údržbu (napr. VN odpínače, transformátory). Máme oprávnenie na elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.

Čomu sa venujeme
Ostatné Služby